Historie

Číslo popisné 77 – “Pod ptákem”
Dříve chalupa, potom dům a později Koželužna blíže mlýna.

První zmínky
První zmínka je o majitelce Důře Žákové od které koupil „chalupu proti mlýnu “Pod ptákem” roku 1526 Prokop Strakapoud za 7 kop grošů českých.“
Po něm se stal majitelem Jan Strejček Strakapoud.
Od rodiny Strakapoudů přešel v roce 1552 dům tesaři Martinu Kanaldovi, za 30 kop grošů českých.

Další zmínka je z roku 1574 kdy se stal majitelem Jan Kořínek.
Od něho koupil roku 1592 dům Stanislav Jirchář za 90 kop grošů českých. Ten byl i vlastníkem domu č. p. 78 společně s Simeonem Zarybnickým.

Následujícím majitelem je uveden Martin Stropnický od které dům koupil Valentin Jirchář za 105 kop grošů českých. Valentin byl ale zároveň „dlužen urozenému pánu rytíři Václavu Chotouchovskému z Nebovid a na Žlebích 60 kop grošů českých a 80 rozdílných koží, které byly Valentinovi dány k vydělání. Na to zaplatil polovici a rukojmím jemu byl Viktor Domašínský.“
Valentin „nemaje odkud by zaplatil, odkázal svou spravedlnost na tom domě Viktoru Domašínskému a k tomu ještě přidal 2 kádě okované, 1 velký kotel a 2 kosy“. 

V roce 1607 je zmíněn jako majitel Filip Jirchář a následně roku 1613 opět Viktor Domašínský. 

V novější době jsou pak zaznamenáni tito majitelé v různých zápisech:
r. 1840 Antonín Železný
r. 1846 vdova Železná
r. 1848 vdova Chrudimáková
r. 1850 Josef Chrudimák

Historie rodiny Beutlů – přelom 19. a 20. století
Od roku 1866 se stal majitelem Karel Beutl, který na místě vybudoval koželužnu.
O rodině Beutlů existují pak pravidelné zmínky z let 1877, 1927 i 1935, kdy vedení firmy převzala další generace tedy pan Jiří Beutl – továrník a koželužník.

Rodině Beutlů byl po roce 1948 celý objekt znárodněn tj. ukraden a noví správci začali areál obhospodařovat dosti smutným způsobem. Kromě postupného pustnutí docházelo i k divokým přestavbám. Nejprve na vojenskou prádelnu a následně na kapacitní prádelnu. Zároveň noví správci nebrali ohledy ani na okolní sousedy a majitele, takže postavili část nových hal na sousedních pozemcích patřící rodině Masnerů.

Po roce 1989 byl podnik privatizován a noví majitelé postupně firmu dovedli až do insolvence.

Od roku 2016
Po insolvenci původní prádelny areál v roce 2016 koupila nově vzniklá společnost Koželuhy Čáslav s.r.o. Její majitel Daniel Kolský se rozhodl budovy přestavět na byty. Koupit i pozemky od sousedů na kterých stály budovy areálu. Velká část přístavků byla následně zbourána.
Cílem rekonstrukce bylo i zachovat co nejvíce zajímavých původních technických detailů budov, rozšířit zelené plochy a obnovit původně krásnou zahradu o kterou léta rodina Beutlů pečovala.
Návrhem rekonstrukce a přestavby byla pověřen architektonický ateliér ting architects.